De artikelen op deze website zijn ‘gearchiveerd’. Deze zijn mogelijk niet meer up-to-date en worden ook niet meer inhoudelijk onderhouden.

Veelgestelde Vragen

Planning

Wanneer gaat Eiland 2 in verkoop?

De verkoop van Eiland 2 is gesloten. De kavels zijn in principe verloot onder alle inschrijvers op basis van een ranglijst. Mocht de koper toch afzien van de kavel, dan wijzen we de kavel toe aan de volgende op de ranglijst. Vervolgens doen we een beroep op de reservelijst. De aanmelding voor de reservelijst is inmiddels gesloten.

Wat is de planning voor Eiland 2?

De verkoop van Fase 1, 2 en 3 is inmiddels gesloten en de bouw is gestart.

De gemeente geeft de kavels op Eiland 2 uit in drie fases. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van het gebied en de bouwlogistiek: aanvoer van materiaal, heimachines, vrachtwagens enz. De ruimte op het eiland is beperkt en om de onderlinge overlast zoveel mogelijk te beperken, is het niet mogelijk om het bouwverkeer van alle kavels tegelijk op het eiland toe te laten. De tijd tussen de drie bouwfases is circa 3 maanden. Bekijk hier de fasering.

Gaat er maar één eiland in de verkoop?

De verkoop van Fase 1, 2 en 3 is inmiddels gesloten en de bouw is gestart.

De kavels zijn in principe verloot onder alle inschrijvers op basis van een ranglijst. Mocht de koper toch afzien van de kavel, dan wijzen we de kavel toe aan de volgende op de ranglijst. Vervolgens doen we een beroep op de reservelijst. De aanmelding voor de reservelijst is inmiddels gesloten.

 Hoe verloopt de fasering van de bouw op Eiland 2?

De gemeente geeft de kavels op Eiland 2 uit in drie fases. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van het gebied en de bouwlogistiek: aanvoer van materiaal, heimachines, vrachtwagens enz. De ruimte op het eiland is beperkt en om de onderlinge overlast zoveel mogelijk te beperken, is het niet mogelijk om het bouwverkeer van alle kavels tegelijk op het eiland toe te laten. De tijd tussen de drie bouwfases is circa 3 maanden. Bekijk hier de fasering.

Wanneer gaat fase 3 van Eiland 2 in verkoop?

De kavels van fase 3 zijn allen in optie.

Kavels

Hoeveel kavels gaan in verkoop?

De verkoop van Eiland 2 is gesloten. De kavels zijn in principe verloot onder alle inschrijvers op basis van een ranglijst. Mocht de koper toch afzien van de kavel, dan wijzen we de kavel toe aan de volgende op de ranglijst. Vervolgens doen we een beroep op de reservelijst. De aanmelding voor de reservelijst is inmiddels gesloten.

Wat is de kavelprijs?

Tussen de kavels aan de oost- en westkant en tussen de hoek- en tussenkavels is een differentiatie aangebracht. De differentiatie is bepaald door de ligging en de oriëntatie van de kavel. De prijs voor een kavel aan de oostkant ligt op € 750 per m2. De prijs voor een kavel aan de westkant ligt op € 800 per m2. De hoekkavels liggen tussen de € 800 en € 850 per m2 en zijn afhankelijk van de ligging.

Bekijk hieronder het volledige overzicht:

Kavelnr Oost / West Prijs / m2 Kavel / m2 Totale kavelkosten
1 o 800 331 € 264.800
2 o 750 217 € 162.750
3 o 750 145 € 108.750
4 o 750 145 € 108.750
5 o 750 145 € 108.750
6 o 750 145 € 108.750
7 o 750 145 € 108.750
8 o 750 145 € 108.750
9 o 800 362 € 289.600
10 w 850 326 € 277.100
11 w 800 230 € 184.000
12 w 800 241 € 192.800
13 w 800 241 € 192.800
14 w 800 193 € 154.400
15 w 800 145 € 116.000
16 w 800 145 € 116.000
17 w 800 145 € 116.000
18 w 800 193 € 154.400
19 w 825 464 € 382.800

Van wie koop ik de grond?

De gemeente Zaanstad stelt de grond beschikbaar.

Wanneer vindt de levering van de kavels plaats?

De aanvraag wordt door de gemeente op volledigheid en EPC getoetst. De levering van de kavel vindt plaats uiterlijk 6 weken na het verlenen van de omgevingsvergunning.

Wat is de oppervlakte van de tuin tot aan het water?

De lengte van elke kavel is circa 24 meter. De oppervlakte van de tuin varieert. Je vindt de kaveloppervlakten hier.

Zijn er uitzonderingen op de kavelregels mogelijk in overleg met het supervisieteam?

Uitzonderingen zijn bespreekbaar. Het kavelpaspoort is geen ‘wetboek’, maar een richtinggevend kader. Elke uitzondering moet door het supervisieteam goedgekeurd worden. Het oordeel van het supervisieteam is bindend. Los van het besluit van het supervisieteam geldt natuurlijk het bestemmingsplan.

Is de bouwlengte van 13 meter verplicht?

Nee, korter mag ook gebouwd worden. Voor de begane grond biedt het Bouwbesluit ruimte voor een aanbouw van maximaal 4 meter. Voor de voorgrens mag geen bebouwing plaatsvinden.

Is er weer sprake van terugspringende voorgevels?

Ja dat kan. Er mag alleen niet vóór de voorgevelrooilijn gebouwd worden. De voorgevels mogen wel sprongen naar achteren maken.

Is er sprake van een maximaal bruto vloeroppervlak?

De bebouwingscontouren en de nok- en goothoogtevoorschriften in samenhang met de beeldkwaliteitsregels zijn bepalend voor het maximale vloeroppervlak. Het Bouwbesluit is van toepassing. Binnen deze kaders is een zelfbouwer vrij om te realiseren wat mogelijk is aan vloeroppervlak.

Kan je ook kiezen voor géén parkeerplaats, dus niet op eigen terrein en geen parkeerplaats in de parkeerkoffer?

Bij de bouwaanvraag moet duidelijk zijn hoe het parkeren opgelost wordt, dan wel in de parkeerkoffer dan wel op eigen terrein. De verplichting geldt van minimaal 1 parkeerplaats per woning.

Mag er een vrijstaande berging op het voorerf worden geplaatst?

Op het voorerf mag geen vrijstaande c.q. losse berging gebouwd worden, ook niet als onderdeel van vrijstellingsvrij bouwen.

Waaraan moet de aanvraag omgevingsvergunning voldoen?

Voor een bouwplan moet een omgevingsvergunning (onderdeel bouw en eventueel inrit) worden aangevraagd. De bij een aanvraag behorende stukken (formulieren, tekeningen en berekeningen) worden dan geupload via www.omgevingsloket.nl. Via deze site is ook zelf na te gaan wat vergunningsvrij bijgebouwd mag worden.

Wat is het bebouwingsvlak van de hoekkavels?

Op het bijgaande kaartje zie je het bouwvlak. Buiten de rode lijn mag niet gebouwd worden. Verder mag een gebouw vanaf de voorgevelrooilijn 13 meter diep worden.

161122 eiland 2 plankaart Large

Wat is de maximale bouwbreedte en -diepte van de hoekkavel exclusief uitbouw?

Er is geen sprake van een maximale bouwbreedte, maar wel van een maximale bouwdiepte. De bouwdiepte is, vanaf de voorgevelrooilijn, 13 meter.

161122 eiland 2 plankaart Large

Hoe weet ik wat noord en zuid is op het kaartje?

Op de kaart hierboven staat rechtsonder de noordpijl. Deze geeft het noorden aan.

161122 eiland 2 plankaart Large

De woning mag maximaal 13 meter lang worden, maar mag je dan nog uitbouwen?

Volgens de wet mag je vergunningvrij nog 4 meter aan de achterzijde uitbouwen. Dit geldt voor maximaal één verdieping hoog.

De maximale bouwdiepte is 13 meter. Vanaf welk punt is dit gemeten?

Dit is gemeten vanaf de voorkant van de woning, ook wel de voorgevelrooilijn genoemd. De rode lijn op de kaart geeft dit aan. Je hoeft echter niet op de rode lijn te bouwen, je mag ook wat verder op de kavel bouwen. Verder naar voren, over de rode lijn, mag niet.

Hoe vrij ben je ten opzichte van de buren? Moeten de woningen aan elkaar worden gebouwd?

Je hebt zelf de keuze of je jouw woning aan de woning van je buren wilt bouwen. Dit hoeft niet, maar het mag zeker. Het is alleen zo dat op een kavel van 6 meter breed al snel een huis van 6 meter breed voor de hand ligt en je daardoor aan elkaar bouwt.

Mag je een garage zonder verdieping, maar die wel aan de buren grenst, bouwen?

Ja, dat mag in principe, maar dit is wel heel erg afhankelijk van je totale ontwerp dat door het supervisieteam wordt beoordeeld.

Moet men dan de voorgevel terugleggen om ruimte voor het parkeren te reserveren?

Dat is een mogelijkheid. Je kan ook een garage in het gebouw opnemen, zodat je een inpandige garage krijgt.

Dit gaat dus ten koste van het bebouwingsoppervlak?

Dat is afhankelijk van jouw ontwerp. Je mag nog steeds 13 meter diep bouwen. Als je de auto voor het huis zet en het huis wat naar achteren schuift, kan je wellicht nog steeds 13 meter diep bouwen en gaat het niet ten koste van je bebouwd oppervlak.

Wordt de kavel bouwrijp opgeleverd?

De kavel wordt bouwrijp opgeleverd.

Is het mogelijk om met andere bouwers één kavel te kopen, hier meerdere woningen op te bouwen en de kavel vervolgens te splitsen (CPO)?

In principe is dit mogelijk. De uitvoering hangt af van het ontwerp. Jouw ontwerp wordt beoordeeld door het supervisieteam. Houd in ieder geval goed rekening met het kavelpaspoort en het bestemmingsplan.

Wat zijn de maten van de kavels?

Alle kavels zijn 24 meter diep. Voor de hoekkavels geldt dit ook voor de lijn waar ze aan een ander kavel grenzen. De maat aan de vrije kant van de hoekkavels staat niet vast vanwege de hoek.

De kavels van 145 m2 (nummers 3 t/m 8 en 15 t/m 17) zijn 6 meter breed.

Kavels 14 en 18 zijn 8 meter breed, kavel 2 is 9 meter breed. 

De afstand van de gevellijn tot de straat is minimaal 1,8 meter.

Wat is de gedachte achter het verplicht hebben van een parkeerplaats - ofwel op eigen kavel ofwel in de parkeerkoffer - in plaats van, bijvoorbeeld, een autoluw gebied maken van het eiland.

Als bij woningen geen auto’s toegestaan worden, verplaatst de parkeerdruk naar een andere wijk. De meeste huishoudens zijn namelijk in bezit van een auto of schaffen deze aan in de loop der tijd. Vandaar dat een parkeerplaats verplicht is. Het gebied is verder wel autoluw: door de routering van de auto’s rijdt alleen bestemmingsverkeer over De Eilanden. 

Technisch

Is gemeenschappelijk heien een optie?

De gemeente streeft vanwege bouwlogistiek naar zoveel mogelijk gemeenschappelijk en gelijktijdig heien. Het gemeenschappelijk heien moet onderling tussen de kopers worden afgestemd.

Wordt door de gemeente wel de riolering aangelegd?

Jazeker, en vanuit de woning kan dan hierop worden aangesloten.

Hoe breed en diep is het water?

Het water tussen de eilanden is 8 meter breed en 1 meter diep. Van beide kanten is een steiger toegestaan van 1 meter breed – hiervoor moet je zelf vergunning aanvragen bij het Hoogheemraadschap. Het water is hierdoor minimaal 6 meter breed. Bekijk hieronder de diepte en de breedte van de sloot op de schetstekening.Doorsnede sloot 2

Is een kelder mogelijk?

Ja, een enkele kelder is mogelijk. Als er meerdere kelders gewenst zijn, dan moet de ontwatering / drooglegging van de straat opnieuw berekend worden. Een kelder mag maximaal 3 meter diep worden. Let er wel op dat als er dieper gegraven wordt dan 1 meter, er mogelijk nader archeologisch- en bodemonderzoek moet worden verricht.

Wat houdt archeologisch onderzoek in als ik een kelder wil maken dieper dan 1 meter? Wat zijn globaal de kosten?

In het bestemmingsplan staat dat er alleen archeologisch onderzoek nodig is wanneer een bouwplan dieper gaat dan 1 meter of een oppervlak heeft van meer dan 100 vierkante meter. In het gebied kunnen archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. Wanneer de kelder dieper gaat dan 1 meter én groter wordt van 100 vierkante meter, moet eerst een vooronderzoek worden uitgevoerd om te kijken of er op de plek van de kelder inderdaad een vindplaats ligt. Dat kost tussen de € 2000,- en € 5000,- euro.

Ligt er geen vindplaats, dan is de archeologie klaar. Ligt er wel een vindplaats, dan kan de eigenaar proberen zijn plan aan te passen (de kelder iets opschuiven zodat hij naast de vindplaats ligt, niet dieper gaan dan de ligging van de vindplaats). Is dat niet mogelijk dan moet hij de vindplaats laten opgraven. Dat is vrij prijzig en kost al snel meer dan € 10.000,-. Hoeveel het gaat kosten hangt af van wat er ligt en hoe diep de vindplaats lig.

Wat toont het bodemonderzoek?

De Zaanse bodem is op veel plekken verontreinigd. Niet verrassend gezien het industriële verleden. De Zaanstreek is een van de oudste industriegebieden ter wereld en tot op de dag van vandaag is Zaanstad een belangrijke industriestad. Die eeuwen van activiteit hebben hun sporen nagelaten in de bodem. De ernst van de bodemverontreiniging varieert. Bij onderzoeken of werkzaamheden in de bodem is er kans dat er verontreiniging wordt aangetroffen. Wanneer er daarbij sprake is van risico’s voor de gezondheid, moet de grond worden gesaneerd. Bij een bodemverontreiniging is niet altijd sprake van een gezondheidsrisico. Volgens de GGD is dat er in de meeste gevallen niet; het is afhankelijk van de specifieke plek. Op steeds meer locaties wordt gekozen voor het beheren van verontreinigingen in plaats van saneren. Dit houdt in dat de risico’s van de verontreiniging worden weggenomen in plaats van het weghalen van de verontreiniging uit de bodem.

De bodem op het terrein van de toekomstige Eilanden is ook onderzocht. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de bodem hier naar Zaanse maatstaven "schoon" is. In de bovengrond zijn slechts maximaal lichte verontreinigingen aangetroffen. Er zijn alleen lokaal in de ondergrond (vanaf 1 meter diepte) sterke verontreinigingen met zware metalen (koper en/of lood) aangetroffen. Deze waarden zijn normaal en wijken niet af van de waarden die in het hele stedelijke gebied van de gemeente Zaanstad voorkomen.

Conclusie
Uit de gegevens van de uitgevoerde bodemonderzoeken blijkt dat er bij de (toekomstige) bestemming “wonen met tuin“ geen risico´s zijn voor de gezondheid van de gebruiker van het bouwwerk.

Mail naar zelfbouwzaanshout@zaanstad.nl om het rapport in te zien.

Komt er over elk eiland langs de openbare weg tussen de beide huizenblokken ook een voet- / fietspad?

Het pad tussen de huizen wordt 3.80 meter breed. De auto’s zijn te gast op het openbare pad tussen de twee huizenrijen.

Zijn er sonderingsgegevens beschikbaar?

Op de locatie van De Zaanse Eilanden is een oriënterend sonderingsonderzoek gedaan. Het betreft zeven sonderingen, welke ongeveer 60 tot 75 meter uit elkaar liggen. Als indicatie voor de prijsvorming van het heien kan bijgaand sonderingsrapport gebruikt worden. Lees het rapport hier. Voor de fundering van je individuele woning is het nodig om specifieke sonderingsgegevens te hebben, afgestemd op je ontwerp.

Het is de verantwoordelijkheid van elke bewoner om zelf nog een sondering te laten uitvoeren, natuurlijk kan er ook voor worden gekozen om met je buren een gezamenlijk sonderingsrapport te laten maken. De nog te maken rapportage is nodig voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Waarom wordt maaiveldverschil geadviseerd?

Het verschil in maaiveld van -0.04 NAP straat naar – 0,44 NAP tuin is wel een advies, maar geen eis.

Dit maaiveldverschil zorgt ervoor dat het water sterker ervaarbaar wordt vanuit het huis en er minder helling in de tuin hoeft gemaakt te worden.

De woning krijgt door een grotere hoogte aan de tuinkant meer ruimtelijkheid.

Welk afvalinzamenlingssysteem komt er?

Op de Aubade komen ondergrondse containers, daar kunnen bewoners het afval afvoeren.

Erfpacht & Financiering

Voor de volledigheid, daar was wat verwarring over: het kopen van het kavel is in principe uitgangspunt. Erfpacht is geen voorwaarde in Zaanstad.

Voor de volledigheid, daar was wat verwarring over: het kopen van het kavel is in principe uitgangspunt. Erfpacht is geen voorwaarde in Zaanstad.

Welke marktrente wordt gebruikt voor het bepalen van hoogte van de ‘canon-rente’?

We rekenen met de rente die de BNG (Bank Nederlandse Gemeente) ieder kwartaal vaststelt.

Wordt die 0,5 % administratiekosten elk jaar geheven ?

De 0,5% administratiekosten is een standaardtoeslag en wordt jaarlijks geheven.

Welke berekening ligt ten grondslag aan de canon van een eventueel erfpachtcontract?

De canon wordt als volgt berekend:


[grondwaarde] x [rentepercentage op moment van tekenen van de erfpachtovereenkomst]
+ 0,5% administratiekosten

Op het inschrijf formulier staat dat het budget van de koper aangegeven dient te worden en dat hier een verklaring bijgevoegd dient te worden. Wat voor verklaring wordt hier verwacht? Is een conceptberekening van een hypotheker genoeg?

Een door jou getekende conceptberekening van een hypotheker is voldoende. Met de ondertekening verklaar je dat de berekening tot stand is gekomen op basis van jouw huidige inkomen.

Tijdens de startbijeenkomst werd er gesproken dat huizen die voldoen aan de voorwaarden voor bouw op het tweede Zaanse Eiland ook in aanmerking komen voor subsidie(s). (Hoe) moeten we deze subsidiegelden meenemen in het vaststellen van ons budget?

Dat gaat over het gedeelte duurzaam bouwen. Daar is geen algemeen antwoord op te geven, omdat het afhankelijk is van het systeem dat je kiest. Houd ongeveer €5.000,- aan.

Wordt de grond eigendom of wordt de grond in erfpacht uitgegeven?

De grond wordt in eigendom afgegeven, tenzij u zelf aangeeft graag erfpacht te willen. 

Verkoopprocedure

Hoe verloopt de inschrijfprocedure?

De verkoop van Eiland 2 is gesloten. De kavels zijn in principe verloot onder alle inschrijvers op basis van een ranglijst. Mocht de koper toch afzien van de kavel, dan wijzen we de kavel toe aan de volgende op de ranglijst. Vervolgens doen we een beroep op de reservelijst. De aanmelding voor de reservelijst is inmiddels gesloten.

Komt er vooraf verkoopdocumentatie vrij?

Beschikbare verkoopdocumentatie is op deze website te vinden onder ‘Verkoop’. Bekijk die paginaregelmatig want we vullen regelmatig documentatie aan. Het inschrijfformulier staat online de dag na de startbijeenkomst.

Overig

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website. Voor vragen kunt u mailen naar zelfbouwzaanshout@zaanstad.nl.

 

Voor "De Belt", ten westen van De Zaanse Eilanden, willen we graag weten wat er op deze vuilnisbelt gestort is en wat er gedaan is om verontreiniging van grond en grondwater te voorkomen (om datgene wat er gestort is "ingekapseld" te houden).

Op De Belt is huisvuil gestort. Uit diverse bodemonderzoeken blijkt dat het vuil ‘immobiel’ is. Dit betekent dat het opgeslagen vuil niet verplaatst via het grondwater. Het is dan ook geen noodzaak om het te omhullen (inkapselen). Bovenop de Belt ligt een dik pakket zand. De gemeente monitort de situatie tot vandaag de dag. De gronden op  de Eilanden waar de woningen straks komen, en ook op het eerste eiland dat nog dichterbij De Belt ligt, zijn geschikt voor een tuin.