De artikelen op deze website zijn ‘gearchiveerd’. Deze zijn mogelijk niet meer up-to-date en worden ook niet meer inhoudelijk onderhouden.

Kavelverkoop

Kavelverkoop

De inschrijvingen voor een kavel op Eiland 2 zijn gesloten. 

De kavels zijn in principe verloot onder alle inschrijvers op basis van een ranglijst. Mocht de koper toch afzien van de kavel, dan wijzen we de kavel toe aan de volgende op de ranglijst. Vervolgens doen we een beroep op de reservelijst. De aanmelding voor de reservelijst is inmiddels gesloten.

In 3 fases

De kavels worden in drie fases bebouwd, in een vooraf opgestelde volgorde. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van het gebied en de bouwlogistiek. De ruimte op het eiland is beperkt en om de onderlinge overlast zoveel mogelijk te beperken, is het niet mogelijk om het bouwverkeer van alle kavels tegelijk op het eiland toe te laten. De tijd tussen de drie bouwfases is circa 3 maanden.

verkoop