De artikelen op deze website zijn ‘gearchiveerd’. Deze zijn mogelijk niet meer up-to-date en worden ook niet meer inhoudelijk onderhouden.

Toegankelijkheid

Een goede toegankelijkheid van een website is zeer belangrijk. Dit geldt zeker voor mensen met een (visuele) handicap. Maar ook anderen hebben hier baat bij. Gemeente Zaanstad streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Toegankelijkheidsverklaring
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website De Zaanse Eilanden:
https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/1043