De artikelen op deze website zijn ‘gearchiveerd’. Deze zijn mogelijk niet meer up-to-date en worden ook niet meer inhoudelijk onderhouden.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

De zelfbouwkavels op het tweede eiland hebben een duurzaamheidsambitie van EPC = 0. EPC betekent energieprestatiecoëfficiënt en is een waarde die aangeeft hoe energiezuinig een woning presteert.

Nu al is de wettelijke eis voor een nieuwbouwwoning een EPC van 0,4 en in 2018 gaat deze norm naar verwachting naar 0,2. Vanaf 2020 is het Europese beleid erop gericht dat nieuwe woningen bijna geen of een zeer lage hoeveelheid energie verbruiken: EPC = 0. Vooruitlopend daarop streeft de gemeente Zaanstad voor de het tweede zelfbouweiland naar een EPC 0.

Het energiezuinig en energieneutraal bouwen krijgt steeds meer aandacht in de bouw. Voor de kopers betekent dit lagere energielasten maar hogere investeringen bij de bouw van de woning. Zelfbouw biedt hiervoor een kans.

Omdat de duurzaamheidsmaatregelen al in het ontwerp worden meegenomen zijn de kosten veel lager dan bij het aanpassen van een bestaande woning. Voor een meerinvestering van € 15.000 tot € 25.000 kan een gemiddelde woning al energieneutraal worden gebouwd. Deze investering is vaak na 10 jaar al terugverdiend.

Je kunt een EPC van 0 op verschillende manieren bereiken. Het begint met de woning heel goed te isoleren. Verder kan via zonnepanelen en/of een warmtepomp energie worden opgewekt. Andere manieren om energie op te wekken zijn zonneboilers, warmte besparende douchedrains, en zelfs dakpannen met PV-cellen. Het gaat te ver om alle mogelijkheden hier op te sommen. Vraag bij dit onderwerp hulp van een expert. Onderzoek en werk het samen uit met je architect en ga na wat bij jouw huishouden past.

Met het stappenplan duurzaam bouwen krijg je een indicatie van hoe je als particulier zelf een woning kunt bouwen zonder energierekening. Stuur een mail naar info@dezaanseeilanden om het stappenplan te ontvangen.

Duurzaamheid

Meer informatie over duurzaam bouwen

De gemeente werkt samen met DuurzaamBouwloket.nl om zelfbouwers en huiseigenaren te ondersteunen en te stimuleren om duurzame maatregelen in de woning toe te passen. Op de website vind je uitgebreid informatie. Ook elders op internet vind je heel veel informatie, bijvoorbeeld via MilieuCentraal.nl. De Rijksoverheid subsidieert duurzaam bouwen. Zelf goed Googlen loont!